Vele duizenden webwinkels moeten hun deuren sluiten!

Tenminste als je de paniek reactie mag geloven die de thuiswinkel waarborg probeert neer te zetten op hun website http://www.thuiswinkel.org/webwinkels-in-ongewisse
Bij het nalezen van de uitspraak http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=7%2FH0KWlsMhk%3D zie ik echter niets nieuws onder de zon. Het heeft alles te maken met de vestigingsvergunningen die een gemeente afgeeft. Dit geldt dus niet alleen voor webwinkels, maar voor iedere ondernemer!


Waar gaat het allemaal om?
Iedereen die een detailhandel begint krijgt te maken met het gemeentelijke bestemmingsplan. Daarin is opgenomen op welke plaatsen in de gemeente ruimte bestaat voor het hebben van een detailhandel. Een hele goede regel want meestal gaat detailhandel samen met het bezoek van afnemers en leveranciers op het adres waar de detailhandel gevestigd is. U kunt zich voorstellen dat de gemeenten en de inwoners van die gemeenten graag bepalen waar dat wel kan, niet kan, gewenst is of niet gewenst is. Niemand zal last hebben van een paar mensen die dagelijks ergens een bezoek brengen, maar als dit te veel wordt, dan ontstaan er al snel parkeer problemen. Wie dan ook nog goederen aangeleverd krijgt, zorgt al snel voor overlast. Deze overlast is al een reden waarom er vroeger gekozen is voor een vestigings vergunning.
Maar zult u mogelijk denken: “Hoe staat het nu met webwinkels?”. Die staan op internet en hebben dus geen fysieke plaats. Klopt helemaal, als de artikelen die verkocht worden ook virtueel zijn. Maar zodra er daadwerkelijk fysieke producten verzonden of afgehaald kunnen worden, dan gaan er hele andere zaken spelen.
In het geval van de uitspraak van de raad van state van 13 april 2011 komt duidelijk naar voren dat er fysieke producten geleverd werden, dat er opslag was van deze producten en dat de producten bezichtigd konden worden door belangstellenden. Dan is het een logische conclusie dat er sprake is van detailhandel. Dat de aanbieding en verkoopovereenkomst gedaan wordt via het internet heeft hier dus niets mee te maken. Naar mijn inzicht is de wet dan ook niet verouderd in deze, maar beschermd gewoon iedereen tegen een wildgroei van detailhandel op plaatsen waar dit niet gewenst is.


Wat betekent dit dan voor de internet winkels?
Iedereen die een onderneming start en zich ergens vestigt, krijgt te maken met het gemeentelijke vestigingsbeleid. Is op de plek waar een onderneming gevestigd wordt een bestemmingsplan actief dat het toelaat om de gekozen manier van ondernemen (groothandel, detailhandel) te vestigen, dan kan de vergunning aangevraagd worden. Is dit bestemmingsplan er niet of is het verboden, dan kan de gemeente een ontheffing verlenen. Vaak zijn hier al regels voor in een gemeente. De gemeente hoeft echter geen ontheffing te verlenen als ze daar geen reden voor ziet.
In principe is de gemeente verplicht om de naleving van het bestemmingsplan te controleren. Vestigt u een bedrijf in uw woning, dan kan de gemeente daar bezwaar tegen hebben en zult u of een vergunning daarvoor aan moeten vragen of stoppen met uw activiteiten. Als u een webwinkel heeft die u vanuit uw eigen huis beheert en waarin u uitsluitend virtuele producten verkoopt, dan zal niemand hier een bezwaar tegen hebben. Zijn het fysieke producten en heeft u daarbij opslag van deze producten of uw leveranciers leveren bij u aan huis of u levert vanuit huis, dan kunnen er wel problemen ontstaan. Bekijk dan of u de leveringen niet vanuit een andere locatie kan organiseren bijvoorbeeld door het rechtsreeks vanaf de leverancier te laten versturen naar de afnemer. Houdt u er ook rekening mee dat als u een huis huurt, u aan de verhuurder moet melden dat u een onderneming start vanuit uw huis. Deze kan dit verbieden.
Mocht u zonder toestemming van gemeente en/of verhuurder een eigen onderneming starten vanuit een plek waar dit niet is toegestaan, dan kunt u later in de problemen komen. Vraag dus bij uw eigen gemeente na wat de mogelijkheden zijn en aan welke verplichtingen u moet voldoen. Dit laatste is belangrijk, want de gemeente kan bijvoorbeeld stellen dat er bepaalde voorzieningen vanwege brandveiligheid aanwezig moeten zijn of dat de bedrijfsruimte niet groter dan een aantal vierkante meters mag zijn. Mocht u uw activiteiten ooit veranderen, ga dan na of dan te maken krijgt met het lokale vestigingsbeleid.

VOOR: www.onderneemhetonline.nl